shape
shape
ENGLISH
Büyük Haritayı Görüntüle
shape
shape
KADYANDA (Dikencik’ten 4km)
Likya yazıtlarında ismi Kadavanti olarak geçen şehrin kuruluşu M.Ö.3000 yıllarına tarihleniyor. Fethiye'yi kuşbakışı gören konumuyla ve bir duvar yapım tekniğine ismini veren Kiklops kent duvarlarıyla farklı bir Likya kentidir. Çok sonraki Roma döneminde şehir mevcudiyetini korumuş ve Avrupalı tarihçilerin şehri Roma şehri olarak tanımlamalarına olanak sağlamıştır. Kiklops stilindeki şehir duvarları, toprak altı sarnıçları, tiyatrosu, koşu pisti, hamamı, mezarları ve Fethiye körfezini kısmen gören yüksek konumu şehri daha da görülmeye değer kılıyor.

KAYA MEZARLARI (Dikencik’ten yaklaşık 20 km)
MÖ. 4.yüzyıla tarihlenen kaya mezarları Fethiye şehrinin yaslandığı dağdaki  yekpare kaya üzerine oyulmuştur. En büyük kaya mezarının üzerinde Armapios oğlu Amintas ibaresi kazınmıştır. Bu görkemli mezarlar Fethiye şehrinin sembolu haline gelmiştir. Şehrin içinde birçok yerde değişik formlarda kaya mezarlarıda mevcuttur.

TLOS ve YAKAPARK (Dikencik’ten yaklaşık 20 km)
Tlos, Likya birliginin en eski şehirlerinden biridir ve varlığını 19.yüzyıla kadar sürdürebilen birkaç likya kentinden biridir. Likya birliğinin spor merkezi olarak bilinmektedir ve mitolojik kanatlı at Pegasus ve Bellerophontes’in evi olarak anılmaktadır. Akropol, Pegasus’un üzerinde üç başlı canavar Chimera ile savaşırken resmedilmiş ‘Bellerophontes’ mezarı, stadyum, hamam, amfi tiyatro günümüze kadar korunabilmiş eserlerden bazılarıdır.

Tlos yakında bulunan alabalık üretim çiflikleri gezi sonrası, özellikle sıcak yaz günlerinde bir vaha niteliğindedir. Su ve kuş sesleri eşliğinde yöresel yemekleri de tatma imkanı bulabilirsiniz.

KAYAKÖY "Levissi" (Dikencik’ten yaklaşık 27 km)
Karmilassos antik şehri üzerinde 14.yy’dan başlayarak kurulmuş eski bir yerleşimi olan Kayaköy’ün geçmişi MÖ.3000’lere kadar gitmesine rağmen antik dönem kalıntılarından günümüze MÖ 4.yüzyıla tarihlenen az sayıda lahit ve kaya mezarları ulaşmıştır. Kayaköy’de her biri 50m2 den büyük olmayan, manzara ve ışık açısından birbirinin önünü kapatmayan 3500-4000 konut , evler arasına serpiştirilmiş çok sayıda şapel, iki büyük kilise, bir okul ve bir gümrük binası yer almaktadır.

1922 yılında Türk ve Yunan hükümetleri arasında imzalanan bir “nüfus değişimi” anlaşması uyarınca, Kaya Köyü’nün ahalisi ile Batı Trakya’da yaşayan ahali karşılıklı olarak yer değiştirmiştir. 1923 yılından sonra Batı Trakya’dan gelen yeni sahiplerince tamamen terk edilen Kaya Köy, bugün hayalet şehir görünümündedir. Kaya köyü restore edilerek örnek bir ”Dostluk ve Barış Köyü” olması için çabalar halen sürdürülmektedir.

SIDYMA (Dikencik’ten yaklaşık 25 km)
Fethiye - Kaş yolu üzerinde, Eşen'den ayrılan bir yoldan 17 km sonra Dodurga Köyünden devam edilerek ulaşılır. Akropol, şehir duvarları, tiyatro, sarnıçlar ayakta kalmış eserlerdir ve bu eserlerin üzerinde Dodurga yaşamaktadır.  Harabelerin üzerine kurulmuş köy evlerinde,  eserlerin evlerin parçası olarak kullanıldığını görmek  mümkün.  Bu ören yerinde fazla çalışma yapılmamış olduğu için sanki burasını ilk keşfeden sizmişsiniz gibi bir hisse kapılabilirsiniz.

ARAKSA (ÖREN) (Dikencik’ten yaklaşık 10 km)
Antik Xanthos Çayının çıktığı yerde kurulmuştur. Kentten günümüze ulaşan çok belirgin bir kalıntı bulunmamakla beraber Ören köyünün yanındaki tepenin yamaçlarında üst-üste konulmuş kayalardan yapılmış bir kalenin izleri ve birkaç kaya mezarı ile Lykia tipi lahitler çevrede dikkati çekmektedir.  Ören’de bulunan alabalık yetiştirme çiftliklerinde yemek yenebilir veya evde pişirmek üzere buradan alabalık satın alınabilir.

Yeşilüzümlü ve çevresi – Yakınımızdaki tarihi yerler

shape
  Anasayfa    |    Biz Neredeyiz?    |    Üzümlü Ve Çevresi    |    Evlerimiz    |    İletişim
  Anasayfa    |    Biz Neredeyiz?    |    Üzümlü Ve Çevresi    |    Evlerimiz    |    İletişim